Tytuł Projektu:

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa TEMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Celem Projektu jest wzrost konkurencyjności Temm Sp. z o.o. Sp.k. poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Efektem Projektu będzie wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych usług. Rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa wpłynie pozytywnie na poziom zatrudnienia oraz poziom przychodów.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji Projektu19.10.2020 – 31.03.2022
Całkowita wartość Projektu939 981,31 zł
Kwota dofinansowania527 948,63 zł