Polityka prywatności

I. Dane Administratora Danych Osobowych

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TEMM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 23, 20-830 Lublin, KRS 0000041490, NIP 7122526913, adres e-mail: kontakt@temm.pl, zwana dalej Spółką.
 2. Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem www.temm.pl i nią zarządza.
 3. Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@temm.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Dane użytkowników strony internetowej
 • W celu skontaktowania się z Panią/Panem w sprawie przez Panią/Pana opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne dane kontaktowe podane przez Panią/Pana dodatkowo. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Pani/Pana wiadomość, skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na stronie.
 • W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne dane kontaktowe podane przez Panią/Pana dodatkowo, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Pana/Panią ze Spółką.
 • W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony; rodzaj systemu operacyjnego; przybliżona lokalizacja; rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony; czas spędzony na stronie; odwiedzone podstrony. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej.
 • W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy krótkie informacje tekstowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).
 1. Dane osób kontaktujących się z upoważnienia kontrahenta lub klienta
 • W celu skontaktowania się z Panią/Panem, aby zawrzeć lub wykonać umowę z klientem lub kontrahentem, w imieniu którego się Pani/Pan kontaktuje, Spółka przetwarza takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko; adres e-mail, numer telefonu; stanowisko; dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta; dane o sprawie, w której się Pani/Pan komunikuje. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi zawarcie i wykonanie umowy z osobą, w imieniu której się z nami Pani/Pan komunikuje oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO – zawarcie i wykonanie umowy. Pani/Pana dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od osoby, na rzecz której się z nami Pani/Pan kontaktuje.
 • W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko; adres e-mail, numer telefonu; stanowisko; dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta; dane o sprawie, w której się Pani/Pan komunikuje. Na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Panią/Pana ze Spółką np. spełnienie niniejszego obowiązku informacyjnego).
 • W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Pani/Pana dane były podane w umowie jako dane do kontaktu lub widniały w dokumentach księgowych, przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; stanowisko; dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta dane wynikające z właściwych przepisów podatkowych. ​Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa podatkowego.
 1. Dane służbowe osób do kontaktu pozyskane z wizytówek lub jako dane powszechnie dostępne
 • W celu skontaktowania się z Panią/Panem Spółka przetwarza takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; stanowisko; dane o Pani/Pana miejscu pracy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi utrzymanie i rozwój relacji biznesowych z Panią/Panem lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje. Pani/Pana dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana np. z wizytówki, lub ze źródeł powszechnie dostępnych, jak firmowa strona internetowa czy np. linkedin.com.

III. Pliki cookies

 1. Spółka na swojej stronie internetowej www.temm.pl (dalej: Serwis), wykorzystuje tzw. pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Cookies spełniają na stronie internetowej bardzo wiele funkcji, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.
 1. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 2. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

IV. Formularze

 1. Spółka korzysta z formularzy na stronie internetowej.
 2. Rodzaj przetwarzania informacji podanych w formularzach wynika z celu, do którego dany formularz służy.
 3. Dane podane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim w sposób nieuprawniony, dla wszelkich przypadków wymagana jest uprzednia zgoda.
 4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to podmiotów będących operatorami domen internetowych lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu współpracuje w celu technicznego utrzymania Serwisu.

V. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to wystarczy wysłać e-maila na adres rodo@temm.pl z informacją o wycofaniu zgody.
 3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania

VI. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania ze strony internetowej lub w celu skontaktowania się ze Spółką.
 2. Jeżeli kontaktuje się Pani/Pan z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta podanie danych może być niezbędne z uwagi na łączącą Panią/Pana relację z klientem lub kontrahentem Spółki, jak również jest nam niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy na rzecz osoby, w imieniu której się Pani/Pan komunikuje.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VIII. Odbiorcy danych osobowych

 1. W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z tym, w razie potrzeby, możemy przekazać Pani/Pana dane m.in. spółkom powiązanym z Temm Sp. z o.o., inwestorom, klientom, dane hostingodawcy, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych, dostawcy narzędzia do tworzenia statystyk jeśli komunikuje się Pani/Pan ze Spółką w imieniu naszego klienta lub kontrahenta – podmiotom biorącym udział w sprawie, w której się Pani/Pan komunikuje..
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych, zapewniamy jednak, że każdy taki przypadek analizujemy bardzo starannie i wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Pani/Pana dane poza Europejski Obszar Gospodarczy , co wynika np. z korzystania przez nas z Google Analytics lub mediów społecznościowych. W związku z tym Pani/Pana dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

X. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kontaktowym;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;
 • do czasu upływu terminów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawa podatkowego.

XI. Uprawnienia

 1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności; lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych telefonicznie lub e-mailem na adres rodo@temm.pl.
 2. Jeżeli Pan/Pani uważa, że Jego/Jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności na stronach Serwisu.